ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
KD5.00
1 سال
KD4.00
1 سال
KD5.00
1 سال
.in
KD7.00
1 سال
KD7.00
1 سال
KD7.00
1 سال
.co
KD12.50
1 سال
KD12.50
1 سال
KD12.50
1 سال
.biz
KD5.00
1 سال
KD5.00
1 سال
KD5.00
1 سال
.info
KD5.00
1 سال
KD5.00
1 سال
KD5.00
1 سال
.online
KD5.00
1 سال
KD5.00
1 سال
KD5.00
1 سال
.site
KD5.00
1 سال
KD5.00
1 سال
KD5.00
1 سال
.org
KD5.00
1 سال
KD5.00
1 سال
KD5.00
1 سال
.store
KD5.00
1 سال
KD5.00
1 سال
KD5.00
1 سال
.news
KD10.00
1 سال
KD10.00
1 سال
KD10.00
1 سال
.uk
KD6.00
1 سال
KD6.00
1 سال
KD6.00
1 سال
.kw
KD5.00
1 سال
KD5.00
1 سال
KD5.00
1 سال
.net
KD5.00
1 سال
KD5.00
1 سال
KD5.00
1 سال
.me
KD5.00
1 سال
KD5.00
1 سال
KD5.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains